Οι εικόνες διαδραματίζουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη. Οι όμορφες, περίτεχνες αγιογραφικές εικόνες περιγράφονται ως «παράθυρα στο βασίλειο του Θεού». Οι ορθόδοξες εικόνες χρησιμοποιούνται τόσο μέσα στην εκκλησία, ως αναπόσπαστο κομμάτι της έκφρασης της πίστης, όσο και ιδιωτικά μέσα στα σπίτια. Η εικόνα για τον πιστό Ορθόδοξο...