Αχειροποίητες οι περισσότερες ή δημιούργημα του πρώτου αγιογράφου της ιστορίας,...