Με το βραβείο Επιστήμης για την Αποκατάσταση Μνημείων βραβεύθηκε...