ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – Christianity Art
ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά για παραγγελίες από 59€
ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
210 3210840

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
i) Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται διαφορετικά προϊόντα από τα πωληθέντα, ο πελάτης δύναται να επιστρέψει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την Εταιρεία. Εάν όμως διαπιστωθεί ότι δεν υπήρξε λάθος ή αναντιστοιχία με την παραγγελία τότε οι άνω δαπάνες βαρύνουν τον πελάτη, η δε Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την εκ νέου αποστολή και παράδοση των προϊόντων έως ότου ο πελάτης καταβάλει τις άνω δαπάνες.

ii) Η επιστροφή του προϊόντος από τον πελάτη στην Εταιρεία γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών και υπό την προϋπόθεση έγγραφης ενημέρωσης της Εταιρείας. Διαφορετικά η παραλαβή από τον πελάτη θεωρείται ανεπιφύλακτη.

iii) Τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος με ευθύνη του πελάτη, καθοριζόμενη από την Εταιρεία και σε ποσοστό όχι ανώτερο του 30%, συμψηφίζεται με το επιστρεπτέο τίμημα, οπότε η Εταιρεία επιστρέφει το υπόλοιπο. Συμψηφίζεται όμως ολόκληρη η αξία τυχόν κατεστραμμένων προϊόντων με ευθύνη του πελάτη.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
i)Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από την εταιρεία τότε το προϊόν αντικαθίσταται με ευθύνη και δαπάνη της εταιρείας. Εάν όμως η εταιρεία διαπιστώσει ότι δεν υπήρχε ελάττωμα, τότε κάθε δαπάνη στην οποία υποβλήθηκε για την επιστροφή του προϊόντος, τον έλεγχο και την επαναποστολή του βαρύνει τον πελάτη, η δε Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την εκ νέου αποστολή και παράδοση του προϊόντος έως ότου ο πελάτης καταβάλει τις άνω δαπάνες.

ii) Αν η αντικατάσταση είναι αδύνατη, τότε προτείνεται στον πελάτη η επισκευή του προϊόντος. Εφόσον ο πελάτης δεν επιθυμεί την επισκευή του τότε η συναλλαγή ακυρώνεται κατά το μέρος που αφορά στο ελαττωματικό προϊόν και η Εταιρεία, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα, επιστρέφει αυτό στον πελάτη. Ειδικότερα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας, εάν μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην Εταιρεία το τίμημα από την Τράπεζα, η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. άλλως (σε περίπτωση π.χ. χρήσης πιστωτικής κάρτας) προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς ακύρωση της χρέωσης του πελάτη.

iii) Τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος με ευθύνη του πελάτη, καθοριζόμενη από την Εταιρεία και σε ποσοστό όχι ανώτερο του 30%, συμψηφίζεται με το επιστρεπτέο τίμημα, οπότε η Εταιρεία επιστρέφει το υπόλοιπο. Συμψηφίζεται όμως ολόκληρη η αξία τυχόν κατεστραμμένων προϊόντων με ευθύνη του πελάτη, αφαιρουμένου όμως από την αξία αυτή του ποσού που προέρχεται από το ελάττωμα του προϊόντος.

iv) Η επιστροφή του προϊόντος από τον πελάτη στην Εταιρεία γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών και υπό την προϋπόθεση έγγραφης ενημέρωσης της Εταιρείας. Διαφορετικά η παραλαβή από τον πελάτη θεωρείται ανεπιφύλακτη.


ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

ii) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.

iii) Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε εντός 14 ημερών από την παραλαβή από την ίδια των προϊόντων. Δικαιούται δε να αρνηθεί την απόδοση του τιμήματος μέχρι την παραλαβή των προϊόντων σε άριστη κατάσταση, χωρίς φθορές ή βλάβες και δυνάμενα να επαναπωληθούν σε τρίτους. Τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος με ευθύνη του πελάτη, καθοριζόμενη από την Εταιρεία και σε ποσοστό όχι ανώτερο του 30%, συμψηφίζεται με το επιστρεπτέο τίμημα, οπότε η Εταιρεία επιστρέφει το υπόλοιπο. Συμψηφίζεται όμως ολόκληρη η αξία τυχόν κατεστραμμένων προϊόντων με ευθύνη του πελάτη.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Οι επιστροφές χρημάτων γίνονται με τον ίδιο τρόπο με αυτόν που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά. Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα ή μέσω paypal η επιστροφή χρημάτων θα γίνει με πίστωση της κάρτας σας ή του λογαριασμού σας στο paypal. Αν η πληρωμή έγινε με αντικαταβολή θα λάβετε το ποσό με επιταγή που θα σταλεί ταχυδρομικά ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Προσθήκη σχολίων για την παραγγελία
Προσθήκη Κωδικού Έκπτωσης

Προσθέστε συσκευασία δώρου

Αναζήτηση