Μία διαδρομή, πολλοί σταθμοί. Ένας δρόμος, πολλοί πιστοί. Πολλά βήματα, ένας στόχος: Η διάδοση των λόγων και του έργου του Ιησού Χριστού. Αυτή τη διαδρομή, από τα Ιεροσόλυμα στη Ρώμη μέσα από την Κύπρο και την Ελλάδα, την οποία ακολούθησε ο Απόστολος Παύλος «ενώνοντας» την Κεντρική Μακεδονία, την Ιταλία και την Κύπρο πρόκειται να υποβάλει αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ώστε να πιστοποιηθεί ως πολιτιστική διαδρομή με τίτλο «Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου».

Η διαδρομή που χαράχθηκε νοητά από την Περιφέρεια ακολουθεί τα βήματα του Αποστόλου Παύλου με απώτερο στόχο τη διασύνδεση τριών περιοχών από τις οποίες θα προκύψει ένα προϊόν πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος που θα τονώσει τουριστικά όλες τις περιοχές από τις οποίες πέρασε ο Απόστολος Παύλος.

Ο Θεσμός των Πολιτιστικών Διαδρομών ξεκίνησε το 1987 από το Συμβούλιο της Ευρώπης και έως σήμερα περιλαμβάνει 32 πολιτιστικές διαδρομές με διάφορα αντικείμενα –θέματα, όπως θρησκευτικά, καλλιτεχνικά, αρχαιολογικά, ιστορικά. Η μόνη πολιτιστική διαδρομή που έχει έως σήμερα ενταχθεί στο πρόγραμμα από την Ελλάδα, είναι «ο Δρόμος της Ελιάς» στην Πελοπόννησο. Ο φάκελος της συγκεκριμένης υποψηφιότητας, όπως έχει καθιερωθεί να γίνεται, προετοιμάζεται μέσα από το πρόγραμμα Interreg Europe, με τη συνδρομή στελεχών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο επιπλέον βοηθά με τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τα στελέχη που πλαισιώνουν το θεσμό των πολιτιστικών διαδρομών.

https://www.interregeurope.eu/about-us/what-is-interreg-europe/