Ποιος Άγιος λύνει τα μάγια και ποιος προστατεύει από το κακό μάτι; Η π – Christianity Art
ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά για παραγγελίες από 59€
ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
210 3210840

Ποιος Άγιος λύνει τα μάγια και ποιος προστατεύει από το κακό μάτι; Η προσευχή για το ξεμάτιασμα, τη βασκανία και το λύσιμο της μαγείας

 

Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει «κακό μάτι», είναι μάλλον μια άποψη ενός άκρατου εγωκεντρισμού ανθρώπων που θεωρούν ότι τα ελέγχουν όλα! Φυσικά και υπάρχει «κακό μάτι» και το αποδέχεται με σοβαρή προσέγγιση και η Εκκλησία. Όπως και να το αποκαλέσει κανείς, κακό μάτι, βασκανία, μάγια, κακή ενέργεια, γλωσσοφαγιά, είναι μια κακόβουλη ακούσια ή και εκούσια σκέψη που μεταφέρεται στο πνεύμα μας από ανθρώπους που είτε θέλουν το κακό μας είτε προτίθενται και να το κάνουν.

Συχνά η μεγάλη διαμάχη που αναπτύσσεται μεταξύ Ορθόδοξων Χριστιανών εστιάζει στο πόσο αποδεκτό μπορεί να είναι το «μάτι» από τους Πιστούς Χριστιανούς που πιστεύουν στο Θεό και δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα άλλο παρά μόνο τον Μεγαλοδύναμο. Αν ωστόσο πράγματι δεν είναι αποδεκτό το μάτι, τότε γιατί υπάρχει το «ξεμάτιασμα» και οι σχετικές προσευχές για να λυθούν τα

μάγια;  Η μεγάλη αλήθεια λοιπόν είναι ότι η Εκκλησία δέχεται τόσο τα μάγια και τις κατάρες όσο και τη βασκανία και το μάτι. Όλα τα θεωρεί έργο δαιμόνων, με ορισμένους μάλιστα Αγίους να είναι αρμόδιοι για το ξεμάτιασμά  (Άγιος Κυπριανός) και για λύσιμο μαγείας (Αγία Αναστασία η Φαρμακολύτρια). 

 

Μάτι, ο κρυφός θαυμασμός

Το μάτι και η βασκανία μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους και τα δύο γίνονται σχεδόν ακούσια, δηλαδή αυτός που ματιάζει ή προκαλεί βασκανία δεν το κάνει επίτηδες με κάποια τελετή, όπως συμβαίνει με τα μάγια. Στην ουσία με το μάτι κάποιος που βρίσκει κάτι όμορφο ενδόμυχα το ποθεί, το ζηλεύει και είναι σαν να εύχεται να μην το έχει ούτε αυτός που το κατέχει. Πρόκειται για κρυφό θαυμασμό, για ζήλεια. 

 

Βασκανία, μια ακούσια μεταφορά κακής ενέργειας 

Με τη βασκανία, αυτός που φθονεί, γκρινιάζει φανερά και αισθάνεται αδικημένος απέναντι σε αυτόν που είναι σε καλύτερη κατάσταση από αυτόν, αλλά δεν εύχεται ευθέως να του συμβεί κάτι κακό. Τόσο στη μια περίπτωση όσο και την άλλη, οι δαίμονες «ακούν» την υποσυνείδητη επιθυμία και επιτίθενται στον ευάλωτο στόχο.

 

Γλωσσοφαγιά: το κακό κουτσομπολιό

Η γλωσσοφαγιά είναι το περίφημο κουτσομπολιό το οποίο γίνεται πίσω από τη πλάτη κάποιου έχοντας σαν βάση τον φθόνο και την αμφισβήτηση. Ως φθόνος ορίζεται η δυσαρέσκεια που νιώθει κάποιος για την ευτυχία ή τα αγαθά κάποιου άλλου. Το συναίσθημα αυτό ενεργοποιείται κάθε φορά που βλέπουμε κάποιον να επιτυγχάνει ή να αποκτά κάτι, που επιθυμούμε και εμείς και θεωρούμε ότι δεν του αξίζει. Η γλωσσοφαγιά με άλλα λόγια είναι μια μορφή βασκανίας. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να πει την προσευχή του Αγίου Κυπριανού ή την ευχή για ξεμάτιασμα του Μεγάλου Βασιλείου.

 

Τα Μάγια, μια ενσυνείδητη πράξη

Τα μάγια είναι αποτέλεσμα τελετής που κάνει άτομο είτε το ίδιο είτε μέσω τρίτου, το οποίο επικαλείται σκοτεινές δυνάμεις για να βλάψει κάποιον συνάνθρωπο που φθονεί ή μισεί. Μιλάμε δηλαδή για ενσυνείδητη πράξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άγιος Κυπριανός πριν γίνει Χριστιανός ήταν ειδωλολάτρης μάγος, γι’ αυτό και η προσευχή για βασκανία και γλωσσοφαγιά που έχει το όνομά του είναι τόσο ισχυρή.

 

Ποιος ήταν όμως ο Άγιος Κυπριανός;

Ο Άγιος Κυπριανός έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου (249 -251μ.Χ.), του επονομαζόμενου από τους Χριστιανούς «σκληρό τύραννο», εξαιτίας των σφοδρών διώξεων που εξήγγειλε με διάταγμα το 250 μ.Χ. Ο Κυπριανός ήταν ξακουστός μάγος, ο οποίος είχε μυηθεί σε πρακτικές αποκρυφισμού. Ωστόσο, η πίστη μιας χριστιανής παρθένου, της Ιούστας, η οποία δεν λύγισε στις μαγείες Του, τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι όλα τα τεχνάσματα του κόσμου δεν έφταναν για να λυγίσει κάποιος, εάν έχει για δύναμή του τον Χριστό. Η παραδοχή αυτή τον οδήγησε όχι μόνο να κάψει τα βιβλία Του αλλά και να βαπτιστεί και ο ίδιος Χριστιανός. Οι γνώσεις Του και η ακεραιότητα του χαρακτήρα Του, τον οδήγησαν σε υψηλές ιερατικές βαθμίδες έως και στη θέση του Επισκόπου Καρχηδόνας. Δίπλα του χειροτόνησε διακόνισσα την Ιούστα, που μετονομάστηκε σε Ιουστίνα. Ωστόσο, σύμφωνα με το διάταγμα του Δέκιου, εξορίστηκε στην Αντιόχεια, φυλακίστηκε και τέλος αποκεφαλίστηκε μαζί με την Ιουστίνα. Τα λείψανα και των δύο, βρίσκονται στη Ρώμη.

 

Η Προσευχή Αγίου Κυπριανού

Η ισχυρή προσευχή για ξεμάτιασμα του Αγίου Κυπριανού η οποία είναι επίσης ισχυρή και για βασκανία αλλά και μάγια είναι η εξής:

“Του Κυρίου δεηθώμεν

Κύριε ο Θεός ημών, ο Βασιλεύς των αιώνων, ο παντοκράτωρ και παντοδύναμος, ο ποιών πάντα και μετασκευάζων μόνο τω βούλεσθαι, ο την επταπλάσιον κάμινον και την φλόγα την εν Βαβυλώνι εις δρόσον μεταβάλλων και τους αγίους σου τρεις Παίδας σώους διαφυλάξας, ο ιατρός και θεραπευτής των ψυχών ημων…

Την ασφάλεια των εις σε ελπιζόντων, σου δεόμεθα και σε παρακαλουμεν, απόστησον, φυγάδευσον και απέλασον πάσαν διαβολικήν ενέργειαν, πάσαν σατανικήν έφοδον και πάσαν επιβουλήν, περιέργειαν τε πονηράν και βλάβην και οφθαλμών βασκανίαν των κακοποιών και πονηρών ανθρώπων από τον/τους δούλους σου (………ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΣΩΝ ΘΕΛΟΥΜΕ….) και ή υπο ωραιότητας ή ανδρείας ή ευτυχίας ή ζήλου και φθόνου ή βασκανίας συνέβη, αυτός φιλάνθρωπε Δέσποτα, έκτεινον την κραταίαν σου χείρα και τον βραχίονά σου τον ισχυρόν και ύψιστον και επισκοπών επισκόπησον το πλάσμα σου τούτο, και κατάπεμψον αυτών Άγγελον ειρηνικόν, κραταιόν ψυχής και σώματος φύλακα, ος επιτιμήσει και απελάσει απ ‘αυτού πάσαν πονηράν βουλήν, πάσαν φαρμακείαν και βασκανίαν των φθοροποιών και φθονερών ανθρώπων ίνα υπό σου ο σος ικέτης φρουρούμενος μετ ευχαριστίας ψάλλει σοι.

«Κυρίος εμοί βοηθός και ου φοβηθήσομαι κακά, ότι εσύ μετ’ εμού ει» ότι συ ει ο Θεός κραταίωμά μου , ισχυρός εξουσιαστής , αρχών ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Ναι, Κύριε ο Θεός ημών, φείσαι του πλάσματός σου και σώσον τον δούλον σου από πάσης βλάβης και επήρειας της εκ βασκανίας γινομένης και ανώτερον αυτόν παντός κακού διαφύλαξον.

Πρεσβείες της υπερευλογημένης, ενδόξου Δεσποίνης ημων Θεοτόκου και αειπάρθενου Μαρίας, των φωτοειδών Αρχάγγελων και παντών σου των αγίων.

Αμήν!

 

Με ένα κομποσκοίνι και μια μικρότερη προσευχή

Αν έχετε κομποσκοίνι μπορείτε να κάνετε και μια πιο σύντομη προσευχή για το μάτι μετρώντας τους κόμπους του κομποσκοινιού σας:

«Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με και Άγιε Αρσένιε, πρέσβευε υπέρ ημών. Και ολοκληρώστε με το Δι’ ευχών των αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.»

 

Η Αγία Αναστασία η Φαρμακολύτρια

Η Αγία Αναστασία μπορεί να λύσει τα μάγια που έχουν γίνει σε έναν Χριστιανό με την επίκλησή Της. Η Δούκισσα Αναστασία της Ρωσίας, ήταν το μικρότερο παιδί του τελευταίου αυτοκράτορα της Ρωσίας, του Νικόλαου του Β΄ της Ρωσίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, δολοφονήθηκε από εκτελεστικό απόσπασμα νωρίς το πρωί της 17ης Ιουλίου 1918, σε ηλικία 17 ετών. Αγιοποιήθηκε μαζί με όλη της την οικογένεια από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία ήδη από το 1981 στο εξωτερικό. Η χριστιανική Της ταφή, μαζί με όλα τα μέλη της οικογένειά Της πραγματοποιήθηκε 80 χρόνια μετά την εκτέλεσή τους, το 1998. Το σώμα Της αναπαύθηκε τιμές κράτους στο παρεκκλήσι της Αγίας Αικατερίνης, στο οχυρό των Αγίων Πέτρου και Παύλου, στην Αγία Πετρούπολη.

Προσθήκη σχολίων για την παραγγελία
Προσθήκη Κωδικού Έκπτωσης

Προσθέστε συσκευασία δώρου

Αναζήτηση